Day 18 - Sauk Centre to Leaf River Twp - John Gorentz
North of Hewitt on US-71

North of Hewitt on US-71

Stowe Prairie TwpTodd Co