Day 12 - Genoa to St Charles - John Gorentz
Dams on the Mississippi

Dams on the Mississippi

Historical marker for "Dams on the Mississippi," south of Genoa, Wisconsin on Hwy 35.

Genoa TwpVernon Co