Day 06 - Ottawa to Mendota - John Gorentz
Heading East toward Mendota

Heading East toward Mendota

along US Hwy 34.

IllinoisBureau CoClarion Twp