Day 05 - Manteno to Ottawa - John Gorentz
Washington Street

Washington Street

Looking west from the Township Office on Washington Street

township hallsIllinoisGrundy CoMorris Twp