Day 05 - Manteno to Ottawa - John Gorentz
Bicycle Bridge over the Kankakee River

Bicycle Bridge over the Kankakee River

Bicycle bridge (and horse bridge) over the Kankakee River.